<< >>

NMD, Från vision till verklighet

    [ ]

Norrlands nätverk för musikteater och Dans (NMD) var ett initativ för att stärka scenkonsten i Norrland.
De fyra ensemblerna är, NorrlandsOperan, Norrdans, Estrad Norr & Piteå Kammaropera.
För NMD gjordes denna publikation, en verksamhetsberättelse på 36 sidor som beskriver organisationens tillblivelse, utveckling och resultat.