<< >>

Ineland Psykologi

    [
  • webbsida
  • ]

Efter framtagandet av logotypen för Ineland Psykologi skapade PF även en ny webbsida åt denna kund. Hemsidan skulle vara lågmäld och varm med sparsam information. Vilka bilder som skulle gestalta sidans innehåll länge den största utmaningen och vi valde till sist att jobba med illustrationer. Därför jobbade PF fram ett manér där tunna linjer och klara färger skulle associera till samma tematik som i logotypen: garn och stickning. Illustrationerna ger sidan en varm och välkomnande inramning och sammanfattar sidans innehåll utan att bli övertydlig eller krystad i sin föreställning.